Sporten voor verstandelijk gehandicapten

Sporten is belangrijk, ook voor verstandelijk gehandicapten. Sporten is gezond, draagt bij aan iemands persoonlijke groei en brengt je ook in contact met andere mensen. In de praktijk blijkt dat vooral verstandelijk gehandicapten te weinig bewegen. We spreken van een verstandelijke beperking als iemand een IQ heeft van lager dan 70. Deze mensen zijn vaak beperkter in de praktische vaardigheden, wat kan verklaren waarom zij minder vaak sporten. In dit artikel gaan we dieper in op het aspect sporten voor mensen met een verstandelijke beperking.

5 Populaire sporten voor mensen met een beperking

Er zijn tal sporten die door verstandelijk gehandicapten beoefend kunnen worden. Het onderstaande overzicht bevat de meest populaire sporten onder mensen met een verstandelijke beperking:

zwemmen

We leven met z’n allen in een land met veel water. Het is dan ook niet vreemd dat zwemmen een hele populaire sport is onder verstandelijk gehandicapten. Je kunt je vrij in het water bewegen en gebruik heel veel spieren. Naast baantjes trekken kan er bijvoorbeeld ook waterbasketbal gedaan worden.
Voor mensen met een verstandelijke beperking heeft de Koninklijke Nederlandse Zwembond speciale regelementen opgesteld.

Fitness

Fitness kan beoefend worden in de sportschool, maar eventueel ook thuis (met de juiste apparatuur). Fitness is goed voor de conditie (cardio) en spieropbouw. Fitness kan ook beoefend worden in groepen en sommige sportscholen bieden ook speciale begeleiding aan voor gehandicapten. Tijdens deze begeleiding wordt je heel erg goed begeleidt in vaak kleine groepen.

Sjoelen

Sjoelen wordt vaak gezien als een spelletje, maar sjoelen valt zeker in de categorie sport. Sjoelen is goed voor de hersenen, maar ook voor de armen. Daarnaast is sjoelen vaak ook heel erg gezellig. Sjoelen is minder intensief als bijvoorbeeld zwemmen of fitness, maar je krijgt wel voldoende beweging.

Zaalvoetbal

Zaalvoetbal is ook een erg populaire sport, omdat het heel erg leuk is om te doen. Zaalvoetbal is een echte teamsport, waarbij er heel veel bewogen wordt. Zaalvoetbal is voornamelijk heel goed voor de conditie. Veel clubs hebben een speciaal g-team (gehandicapten-team) voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aerobics

Aerobics is bewegen op de muziek en heel erg leuk. Je hebt het misschien niet direct door, maar aerobics is heel erg goed voor de conditie. Veel aerobics verenigingen / groepen bieden ruimte voor verstandelijk gehandicapten en hebben hiervoor vaak speciale lessen gemaakt.

Topsport voor verstandelijk gehandicapten

De Olympische spelen zijn voor iedereen bekent en waarschijnlijk weten ook heel veel mensen wat de Paralympische Spelen, maar de “Special Olympics”? De Special Olympics zijn wedstrijden voor mensen met een verstandelijke (mentale) beperking, zoals de Paralympische Spelen er zijn voor mensen met een fysieke beperking. Het motto van de Special Olympics is dan ook: meedoen is belangrijker dan winnen. Hiervoor moeten zij een speciale eed afleggen.

Tot slot

Sporten voor mensen met een laag IQ (intelligentie quotiënt) is dus prima mogelijk, zowel op het amateurniveau als op topsport niveau. Het mag duidelijk zijn dat sporten ook voor gehandicapten van enorm belang is, zowel om sociale contacten te onderhouden als de gezondheid. In dit artikel zijn een aantal sporten benoemd, maar er zijn natuurlijk nog veel meer sporten die uitermate geschikt zijn voor verstandelijk gehandicapten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.